Porin kaupunki tukee Pridee 2023!

Porin kaupunki tukee Pridee 2023!

🏳️‍🌈 Pori Pride saa Porin kaupungilta tapahtuma-avustusta! 🐻🏳️‍🌈

Päätöksen perusteissa todetaan muun muassa:
💛 Tapahtuma on eettisesti hyväksyttävä ja noudattaa Suomen lakia.
💛 Tapahtuma toteuttaa kaupunkistrategian porilaisia arvoja: avoimuus,​ rakkaus,​ rohkeus!
💛 Tapahtuma tukee Tapahtumien tiekartan tavoitteita.
💛 Tapahtuma tukee kaupunkilaisten hyvinvointia!
💛 Tapahtuma vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta.
💛 Tapahtuma vaikuttaa positiivisesti alueen imagoon ja tuo kaupungille näkyvyyttä paikallisesti ja/tai valtakunnallisesti.

✨️ Näin on! ✨️

Pori Pride on pidetty vuosina -13, -19, -21, -22 ja pidetään tänäkin vuonna. Yhdenvertaisuuden edistämisen ja Pride-henkisen tapahtumajärjestämisen vuoksi hihat heilumaan laittaa vuonna -19 muodostunut ja aina ajassa uudistuva, aktiivinen Pori Pride -työryhmä, joka koostuu moninaisesta joukosta pride-henkiseen tapahtumajärjestämiseen innokkaita vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanien yhteisvoima on valtavan tärkeä.

Satakunnan Seta ry haki ja sai Pori Pride 2023 -tapahtumalle kaupungilta tapahtuma-avustuksen. 💜

Olemme super-ylpeitä ja kiitollisia voidessamme kertoa kaupungin tukevan Pori Priden järjestämistä tänäkin vuonna.
Kaupungin luotettava, vakaa, näkyvä ja konkreettinen tuki tapahtumalle on merkittävä avoimuuden, rakkauden ja rohkeuden teko.

❤❤️❤️ Hyvä Pori! 🐻🏳️‍🌈

Mitä se on, missä ja milloin?
Kaikki tieto kootaan tänne:
https://poripride.fi/ohjelma/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *